Annosjakelu

Koneellinen annosjakelu

Koneellisessa annosjakelussa asiakas saa lääkkeet kahdeksi viikoksi kerrallaan. Lääkkeet ovat pakattuina muovisiin kerta-annospusseihin siten, että kukin annospussi sisältää samalla kertaa otettavat lääkkeet. Pussin kylkeen on kirjattuna asiakkaan nimi, pussin sisältämät lääkkeet ja lääkkeiden ottoajankohta. Toimitettavat lääkkeet hinnoitellaan halvimman yksikköhinnan perusteella, ja asiakas maksaa vain niistä lääkkeistä, jotka hänelle toimitetaan. Annosjakelulla voidaan pienentää asiakkaan lääkekuluja ja lääkehävikki vähenee. Lääkitystä voi muuttaa kahden viikon välein, jolloin lyhyetkin uuden lääkkeen kokeilujaksot onnistuvat helposti. Palvelu on maksullinen, mutta osittain korvattu yli 75-vuotiaille tietyin ehdoin. Kysy lisätietoja apteekin farmaseuttiselta henkilöstöltä.

Dosettijakelu

Perinteisessä dosettijakelussa jaamme lääkkeet asiakkaalle valmiiksi dosetteihin. Meille tulee toimittaa tieto voimassa olevasta lääkityksestä ja potilaan reseptit. Lääkkeet jaetaan dosetteihin tavallisesti kahdeksi viikoksi kerrallaan, mutta myös yksilölliset toiveet ovat mahdollisia toteuttaa. Dosettijakelussa asiakkaan lääkepakkaukset ovat turvallisesti apteekissa, eivätkä täytä lääkekaappeja. Palvelu on maksullinen.

Ennen annosjakelupalvelun aloittamista teemme asiakkaallemme kokonaislääkityksen tarkistuksen, jossa selvitetään onko asiakkaalla tarpeettomia tai päällekkäisiä lääkkeitä. Samalla varmistetaan, että kaikki käytössä olevat lääkkeet sopivat käytettäviksi samanaikaisesti. Tarvittaessa otetaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin ja keskustellaan mahdollisista lääkitysmuutoksista. Apteekki jatkaa kokonaislääkityksen seurantaa ja muistuttaa reseptien uusimistarpeesta.

Annosjakeluista hyötyvät etenkin sellaiset henkilöt, joilla on käytössään useita lääkkeitä, vaikeuksia muistaa ottaa lääkkeensä tai joiden lääkkeissä on monimutkainen annostus.

Apteekkimme tarjoaa lääkkeiden annosjakelupalveluita.
Kauttamme voi tilata koneellisen annosjakelun annospusseihin.
Asiakkaan lääkkeet voidaan myös jakaa apteekissa käsin dosetteihin.

Kaivopuiston apteekki