Lääkejätteet

Vanhentuneet tai tarpeettomat lääkkeet voi tuoda meille hävitettäviksi. Lääkkeet ovat ongelmajätettä, jotka hävitetään apteekin kautta asianmukaisesti.

Lääkejätteiden käsittely apteekissa helpottuu, jos lääkkeet on lajiteltu ja
pakattu läpinäkyviin muovipusseihin seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 1. Tabletit ja tablettiliuskat poistetaan pakkauksistaan.
 2. Nesteet, tahnat ja geelit tuodaan hävitettäväksi alkuperäispakkauksissaan.
 3. Jodia sisältävät lääkevalmisteet tuodaan hävitettäväksi alkuperäispakkauksissaan,
  erillään muusta lääkejätteestä. Jodia sisältäviä tuotteita ovat mm. Jodix-tabletit ja Betadine-valimisteet.
 4. Myös neulat ja ruiskut tulee palauttaa apteekkiin.
  Neulat tuodaan apteekkiin erillisessä suljetussa pakkauksessa, niin etteivät ne aiheuta vaaraa.
 5. Elohopeaa sisältävät kuumemittarit tuodaan erillään muusta lääkejätteestä.
  Elohopeattomat kuumemittarit voi hävittää kotitalousjätteiden joukossa.

Kaivopuiston apteekki