Palvelut

Reseptien toimitus

Toimitamme reseptilääkkeet useimmiten heti ilman erillistä odotusta palvelutiskiltämme. Sama farmaseutti tai proviisori palvelee sinua koko reseptin toimituksen ajan. Sähköisiä reseptejä noutaessasi tarvitset vain Kela-kortin. Voit myös tuoda mukanasi lääkärin antaman potilasohjeen, josta näkyy haluamasi lääke.

Voit itse tarkastella omia reseptejäsi  Reseptikeskuksesta. Siellä näkyy voimassaolevat ja vanhentuneet reseptit sekä niiden toimitukset. Omia reseptejä pääset katsomaan kirjautumalla pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla (HST-kortti) tai mobiilivarmenteella Omakanta-palveluun. Omakanta-palvelussa voit myös uusia loppuun kuluneet tai vanhentuneet reseptit. Voit myös tulla kysymään omista resepteistä apteekkiin.

Lisää tietoa sähköisestä lääkemääräyksestä löydät täältä:

 https://www.kanta.fi/omakanta

 

Lääkeneuvonta

Vain oikein valitulla ja käytetyllä lääkityksellä saavutetaan tavoitellut tulokset. Farmaseuttinen henkilökuntamme auttaa ja neuvoo kaikissa lääkkeisiin ja lääkehoitoon liittyvissä asioissa. Neuvomme aina myös itsehoitotuotteiden valintaan liittyvissä asioissa ja vastaamme mielellämme asiakkaidemme kysymyksiin. Tarvittaessa etsimme vastaukset käsikirjastostamme, tai otamme yhteyttä eri asiantuntijatahoihin kuten esim. lääketuotteiden valmistajiin. Meille voit myös soittaa ja kysyä itseäsi askarruttavista lääkeasioista.

Koneellinen annosjakelu

Koneellisessa annosjakelussa asiakas saa lääkkeet kahdeksi viikoksi kerrallaan. Lääkkeet ovat pakattuina muovisiin kerta-annospusseihin siten, että kukin annospussi sisältää samalla kertaa otettavat lääkkeet. Pussin kylkeen on kirjattuna asiakkaan nimi, pussin sisältämät lääkkeet ja lääkkeiden ottoajankohta. Toimitettavat lääkkeet hinnoitellaan halvimman yksikköhinnan perusteella, ja asiakas maksaa vain niistä lääkkeistä, jotka hänelle toimitetaan. Annosjakelulla voidaan pienentää asiakkaan lääkekuluja ja lääkehävikki vähenee. Lääkitystä voi muuttaa kahden viikon välein, jolloin lyhyetkin uuden lääkkeen kokeilujaksot onnistuvat helposti. Palvelu on maksullinen, mutta osittain korvattu yli 75-vuotiaille tietyin ehdoin. Kysy lisätietoja apteekin farmaseuttiselta henkilöstöltä.

Dosettijakelu

Perinteisessä dosettijakelussa jaamme lääkkeet asiakkaalle valmiiksi dosetteihin. Meille tulee toimittaa tieto voimassa olevasta lääkityksestä ja potilaan reseptit. Lääkkeet jaetaan dosetteihin tavallisesti kahdeksi viikoksi kerrallaan, mutta myös yksilölliset toiveet ovat mahdollisia toteuttaa. Dosettijakelussa asiakkaan lääkepakkaukset ovat turvallisesti apteekissa, eivätkä täytä lääkekaappeja. Palvelu on maksullinen.

Ennen annosjakelupalvelun aloittamista teemme asiakkaallemme kokonaislääkityksen tarkistuksen, jossa selvitetään onko asiakkaalla tarpeettomia tai päällekkäisiä lääkkeitä. Samalla varmistetaan, että kaikki käytössä olevat lääkkeet sopivat käytettäviksi samanaikaisesti. Tarvittaessa otetaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin ja keskustellaan mahdollisista lääkitysmuutoksista. Apteekki jatkaa kokonaislääkityksen seurantaa ja muistuttaa reseptien uusimistarpeesta.

Annosjakeluista hyötyvät etenkin sellaiset henkilöt, joilla on käytössään useita lääkkeitä, vaikeuksia muistaa ottaa lääkkeensä tai joiden lääkkeissä on monimutkainen annostus.

 

Lääkejätteet

Vanhentuneet tai tarpeettomat lääkkeet voi tuoda meille hävitettäviksi. Lääkkeet ovat ongelmajätettä, jotka hävitetään apteekin kautta asianmukaisesti.

Lääkejätteiden käsittely apteekissa helpottuu, jos lääkkeet on lajiteltu ja
pakattu läpinäkyviin muovipusseihin seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 1. Tabletit ja tablettiliuskat poistetaan pakkauksistaan.
 2. Nesteet, tahnat ja geelit tuodaan hävitettäväksi alkuperäispakkauksissaan.
 3. Jodia sisältävät lääkevalmisteet tuodaan hävitettäväksi alkuperäispakkauksissaan,
  erillään muusta lääkejätteestä. Jodia sisältäviä tuotteita ovat mm. Jodix-tabletit ja Betadine-valimisteet.
 4. Myös neulat ja ruiskut tulee palauttaa apteekkiin.
  Neulat tuodaan apteekkiin erillisessä suljetussa pakkauksessa, niin etteivät ne aiheuta vaaraa.
 5. Elohopeaa sisältävät kuumemittarit tuodaan erillään muusta lääkejätteestä.
  Elohopeattomat kuumemittarit voi hävittää kotitalousjätteiden joukossa.

Kaivopuiston apteekki